ИндексВъпроси/ОтговориТърсенеРегистрирайте сеПотребителиПотребителски групиВход

Share | 
 

 Законите на Мърфи и други

Go down 
АвторСъобщение
Dimi
Admin
avatar

Брой мнения : 54
Localisation : Враца
Registration date : 08.07.2007

ПисанеЗаглавие: Законите на Мърфи и други   Чет Юли 26, 2007 3:04 pm

Няма лошо да ги прочетем пак, нали? ;-))

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ

1. Когато формата на едно радиопредаване започва
да се износва, сменете заглавната мелодия и
продължавайте както преди.
2. Човек никога не може да познае в коя посока е
минал влакът.
3. Логиката е математически метод за извличане
на погрешно заключение с пълна увереност.
4. Техниката се доминира от хора, които управля-
ват това, което не разбират.


5. Когато една система стане напълно дефинирана,
някой проклет глупак открива нещо, което или пре-
махва дефиницията, или я променя до неузнаваемост.
6. Кажи на човек, че на небето има 300 милиарда
звезди, и той ще ти повярва. Кажи му, че пейката е
боядисана и той ще трябва да я пипне, за да се
увери в това.
7. Всяка нова система генерира нови проблеми, но
за да се объркат напълно нещата е необходим компю-
тър.
8. Повредата в един уред се проявява само след
като той е издържал и последната инспекция.
9. Нищо не може да моделира повече човек, от то-
ва да види началника си един ден да върши честен
труд.
10. След като всичко е казано и всичко е направе-
но, хиляди пъти повече е казано, отколкото е нап-
равено.
11. Всичко е възможно, освен да се вкара стълба
през въртяща се врата.
12. Когато сте опитали всичко и не сте успели,
прочетете инструкцията.
13. Напълни това, което е празно; изпразни това,
което е пълно и се почеши, когато те сърби - казал
Мърфи в предсмъртния си час.

ОСНОВЕН ЗАКОН НА ЕРГОНОМИКАТА
Веднага щом приберем един инструмент на мястото
му той отново ни става нужен.

ЗАКОН НА УОТСЪН
Надеждността на една машина е обратно пропорцио-
нална на броя на обслужващия я персонал и на
нейната важност.

ЗАКОН НА ЛОВЕРИ
Ако се заклини, насили го! Ако се счупи, значи му
е било време да се смени.2

ЗАКОН НА АНТОНИЙ ЗА НАСИЛИЕТО
Не го насилвай, вземи по-голям чук.

ЗАКОНИ НА ПРОГРАМИСТИТЕ
/Закони за научната работа/

ЗАКОН НА МАНУБИ
Програмистите обикновено са прави: никой клиент
не знае точно каква програма иска, но всеки съвсем
точно знае каква не иска.

УКАЗАНИЕ НА САТИНДЖЪР
Компютърът работи по-добре, ако щепселът се вклю-
чи в контакта.

ЗАКОН НА ГРИЪР
Една програма върши това, което сте записали в
нея, а не това, което Ви се иска.

ЗАКОН НА ШОУ
Ако измислиш "дуракоустойчива" система, която до-
ри и кръгъл глупак може да ползува, само кръгли
глупаци ще проявят интерес към нея.СЪВЕТИ КЪМ ПРОГРАМИСТА
1. Тъй като първият вариант на програмата никога
не е верен, започвайте направо с втория.
2. Ако в програмата има грешки, значи сте работи-
ли правилно.
3. Не прекалявайте с настройката на програмата -
всяка поправка внася нови грешки.
4. Гордейте се с професията си - чуждите грешки в
никакъв случай не омаловажават вашите.
5. Отнасяйте се с програмата като със собствена
съпруга - следете внимателно всяка нейна стъпка,
съмнявайте се винаги в нея и й предоставяйте само
най-необходимите ресурси.
6. Преди да започнете да упреквате персонала на
електронноизчислителната машина, научете се да го
ухажвате.
7. Не се страхувайте от новите технологии на
програмиране - те помагат да избегнете грешките,
но не могат да Ви попречат да ги допуснете.
3

ПРИНЦИП НА УОТСЪН
Надеждността на хардуера е обратно пропорционална
на броя и значимостта на хората, за които е пред-
назначена демонстрацията.

/Закони за научната работа, икономически закони/

Ако в изведеното уравнение се получи израз с об-
ратен знак, то явно някъде той е объркан.
Ако се получи правилен израз, значи знакът е
объркан на четен брой места.
Всички характерни числа във всекидневния живот
обикновено имат 25% отклонения, които само рядко
се намаляват до 10%. Грешката на експерименталните
данни почти винаги е по-голяма от 1%.
Най-добрите експерти се съпротивляват на нововъ-
веденията, защото искат да останат експерти, и в
75% от случаите се оказват прави.
Всеки работник, който е с две години по-млад от
Вас, е неопитен; всеки работник, който е с пет го-
дини по-голям от Вас, е изостанал старец.
Всяка истински полезна класификация има от три до
шест категории.


ЗАКОН НА БЪКЕР
Дори най-малката практика си заслужава голяма те-
ория.

ЗАКОН НА ПИЪР
Решението на въпроса променя естеството на въпро-
са.

ЗАКОН НА МЕНКЪН
Който може - прави го, който не може - учи други-
те.

ЗАКОН НА АРХИМЕД (варианти)
1. Всяко тяло, потопено във вода излиза мокро.
2. Всяко тяло, потопено във вода, ако не излезе
до половин час следва да се счита за изгубено.

/Икономически закони/
Всеки, който може да работи ефективно върху про-
екта само част от работното време, по-добре да не
работи.
Следствия:
1. Ако неговият ръководител не му дава задание за
цял работен ден, и Вие не му давайте.
2. Ако на него не му стига времето, работата на
неговия шеф няма да пострада.

Колкото е по-сложен технически проектът, толкова
е по-малка нуждата от специалист за неговото ръко-
водство.
4

АКСИОМА НА ВАЙЛ
При всички човешки начинания работата се върши от
от най-ниските стъпала на йерархията.

ЗАКОН НА ШАНХЪН
Продължителността на едно съвещание се увеличава
в геометрична прогресия в зависимост от броя на
участниците в него.

ЗАКОН НА ХЕНДРИКСЪН
Ако за обсъждане на един въпрос са нужни няколко
заседания, с течение на времето заседанията стават
по-важни от въпроса.

ПРАВИЛО НА ЛОРД ФОЛКЛАНД
Ако не е задължително нещо да се реши, то задъл-
жително е да не се реши.

ЗАКОН НА ХАРТРИ
Независимо от това, в какъв стадий се намира про-
ектът, времето, необходимо за завършването му спо-
ред оценката на ръководителя на проекта е постоян-
на величина. Истинското време за решаването на за-
дачата винаги се оказва двойно по-голямо от полу-
ченото според разумната предварителна оценка.

ЗАКОН 90-90
За изпълнението на първите 90% от задачите са не-
обходими 90% от заплануваното време, а за изпълне-
ние на останалите 10% са нужни още 90% от времето.

ЗАКОН НА О'БРАЙЪН
(ЗАКОН ЗА 357 ДОЛАРА И 73 ЦЕНТА)
Нито един ревизор няма да ви признае сметка, коя-
то свършва на кръгло число.

ЗАКОН НА ДЖОНС ЗА ЗАЕМИТЕ
За да ти отпуснат кредит, трябва най-напред да
докажеш, че кредит не ти е нужен.

/Икономически закони, общи житейски закони/
Изкуството да не грешиш се състои в изказването
на най-слабите твърдения, които изобщо са възмож-
ни.

Единственият практически проблем е: "Какво да се
прави по-нататък?"

ЗАКОН НА РУДИН
При кризи, които налагат на хората да избират
между различни начини на поведение, повечето хора
избират възможно най-неподходящия.

ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ЙЕРАРХИЯТА
От всеки началник има по-голям началник.

/Общи житейски закони/
5

АКСИОМА НА КОЛ
На земята интелигентността е постоянно количест-
во, но броят на хората се увеличава.
ЗАКОН НА КАЦ
Хората и държавите започват да се държат разумно
едва когато са изчерпали всички други възможности.
СЪВЕТ НА ЗАБРАНСКИ
Ако Ви упрекнат, че нямате морал възразете, че
имате дори два.
ВТОРИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ
Когато работите вървят добре, нещо ще се развали
в най-близко бъдеще.
Следствия:
1. Когато работите вървят така лошо, че повече не
може, в най-близко бъдеще те ще тръгнат още по-ло-
шо.
2. Ако Ви се струва, че положението се подобрява,
значи нещо не сте забелязали.
ЗАБЕЛЕЖКА НА ФОЛУЪР
Единственото несъвършено нещо в природата е чо-
вешката раса.

ОСНОВНА ЗАГАДКА
Оптимистът вярва, че живеем в най-добрия свят.
Песимистът се опасява, че е така.

ЗАКОН НА ГУМПЕРСЪН
Вероятността нещо да се случи е обратно пропорци-
онална на неговата желателност.

ПРАВИЛО НА ДЮШАРМ
Подходящият случай се явява в най-неподходящия
момент.

ЗАКОН ЗА НЕРЕЦИПРОЧНИТЕ ОЧАКВАНИЯ
Негативните очаквания пораждат негативни резулта-
ти. Позитивните очаквания пораждат негативни ре-
зултати.

ПРАВИЛО НА ФЕЙДЖИН ЗА МИНАЛИ ПРЕДВИЖДАНИЯ
Обръщането към миналото е точна наука.

ЗАКОН НА О'БРАЙЪН
Нищо не се прави заради истинските му причини.

ПРАВИЛО НА АЛИНСКИ
Онези, които са най-морални, са най-далече от
проблема.

ПОСТУЛАТ НА ХАРПЪР ЗА ЛЕВАЦИТЕ
Професионалното умение е прaво пропорционално на
броя на машините, които безвъзвратно сме развали-
ли.


6

ПЪРВИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ
Всичко, което може да се развали се разваля.
Следствие:
Всичко, което не може да се развали - също се
разваля.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРИНЦИП НА ДЖЕРОМ
Ако достатъчно дълго се разглобява и сглобява ед-
на машина, в края на краищата ще се получат две.

ЗАКОНИ ЗА НАУЧНАТА РАБОТА

СЪВЕТИ КЪМ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА
1. Експериментите трябва да бъдат възпроизвeдими,
т.е. да дават еднакво неверни резултати.
2. Първо постройте кривите си, а след това нане-
сете данните от измерванията.
3. Обемът на натрупаната информация е право про-
порционален на съсипаната апаратура.
4. Изучете предварително явлението, което предс-
тои да откриете.
5. Ако имате съмнения, постарайте се да звучат
убедително.
6. Не трябва да вярвате в чудеса, трябва да ги
използвате.

ЗАКОН НА МАЙЕР
Ако фактите не се съгласуват с нашата теория,
трябва да се освободим от тях.
Следствие:
Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на
теорията сме игнорирали само половината от извър-
шените наблюдения.

ЗАКОН НА ХАРВАРД
Едно тяло, поставено в условия на строго контро-
лирани налягане, температура, обем, съдържание на
пара във въздуха и други променливи прави каквото
си иска.

ЛАБОРАТОРЕН ЗАКОН НА ФАЙТ
Когато експериментът е успешен, не го повтаряй!

ЗАКОН НА КЛАРК
Ако един отличен, но още жив учен утвърждава, че
нещо може да стане, той почти винаги е прав. Ако
твърди, че нещо е невъзможно, винаги лъже.

ЗАКОН НА ХЪНТ
Всяка велика идея има недостатък, равен или над-
минаващ величието й.

ПРАВИЛО 20/80
20% от хората изпиват 80% от бирата. Точно същото
съотношение на концентрацията на усилията се наб-
людава и във всички останали области на човешката
дейност, включително и в науката.
7

ЗАКОН ЗА НЕИЗВЕСТНИЯ ФАКТОР
Ако в задачата има неизвестен мащабен фактор,
предполагайте, че той се подчинява на степенен за-
кон с показател 0.70

ПОСТУЛАТ НА РОДЖЪРС ЗА НЕВЕЖЕСТВОТО
Всички са невежи, но в различни области.

ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ

ЗАКОНИ НА ПАРКИНСЪН
1. Разходите се стремят да достигнат нивото на
приходите.
2. Работата запълва цялото определено за нея вре-
ме.
3. Всеки работник почва да губи сръчността си пет
години преди достигане на пенсионна възраст, неза-
висимо от това, каква е тази възраст.

Никой крупен проект не се внедрява навреме, не се
вмества в рамките на предвидените финансови и кад-
рови ресурси и не върши това, за което е създаден.

Следствие:
Печалбите от внедряването му ще бъдат по-малки от
очакваните (ако въобще ги има).

Ползата от неясните цели на проекта е, че се
спестяват нервите на тези, които отпускат средст-
вата.

Разходите, необходими за променяне насоките на
проектирането се увеличават в геометрична прогре-
сия във времето.
Следствия:
1. Колкото по-дълго чакате определяне на целите,
толкова тяхното формулиране е по-трудно.
2. След внедряването вече е късно.
3. Определете целите си веднага, след като проче-
тете този ред !

8

ТРЕТИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ
Целите, така както ги вижда потребителят, се
схващат от всеки проектант по различен начин.
Следствия:
1. Ако обяснявате толкова ясно, че да не остане и
сянка от съмнение, все пак ще се намери поне един,
който да Ви разбере погрешно.
2. Ако вършите нещо с мисълта, че ще срещне все-
общо одобрение, винаги ще се намери един, който да
Ви укори.

Само измеримите доходи са реални. Неосезаемите
доходи са неизмерими, и следователно - нереални.

ЗАКОН НА РУДИН
При кризи, които налагат на хората да избират
между различни начини на поведение, повечето хора
избират възможно най-неподходящия.


ЗАКОН НА ХЕОПС
Никога нищо не е построено в срока и в рамките на
утвърдената сметка.

ПРИНЦИП НА УОТЪРГЕЙТ
Правителствената корупция винаги е отнасяна към
минало време.

ВТОРИ ЗАКОН НА ДЖОНСЪН
Ако за един месец имаш само три мероприятия, на
които си струва и искаш да присъстваш, и трите се
падат в една и съща вечер.

ЗАКОН ЗА ОТЧЕТА
Всеки отчет изисква три чернови.

СЪВЕТ НА КЕТЪРИНГ
Ако искате да погребете една идея, създайте ра-
ботна комисия.

ЗАКОНИ НА БЮРОКРАЦИЯТА
1.Нищо, което може да се случи не трябва да се
случва без разрешение.
2. Различните процеси се разрешават от различни
чиновници.
3. За всеки предстоящ процес са необходими двама
чиновници: единият разрешава процеса, а вторият
разрешава на първия да разреши процеса.
4. Дори когато интересите на науката и на адми-
нистрацията съвпадат, интересите на администрация-
та са по-важни.
5. Научните изследвания не трябва да спъват рабо-
тата на помощните органи.

9

ПРИНЦИП НА ХОФ
Ако някой е незаменим в дадено предприятие, значи
това предприятие е зле организирано.

На истинския началник му трябва поне една година,
за да си състави определено мнение по интересува-
щия Ви въпрос.

Не задавайте на хората въпроси, по които те нямат
определено мнение или по които те няма да кажат
истината.

Каквито и качества да искате да оцените, винаги
ще се намерят поне три противоречиви критерия за
оценката им.

Има правила за избор на решение, но няма правила
за избор на тези правила.


ОБЩИ ЖИТЕЙСКИ ЗАКОНИ

ОБЩ ПРИНЦИП НА ДЖЕРОМ
Ако някоя неприятност може да се случи, тя се
случва.
Следствия:
1. Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда.
2. От всички възможни неприятности ще се случи
именно тази, загубата от която ще бъде най-голяма.
3. Предоставени сами на себе си, събитията имат
тенденцията да вървят от лошо към по-лошо.
4. Щом се заемете да вършите някаква работа, ви-
наги ще се намери друга, която трябва да се свърши
по-рано.
5. (Закон за всеобщата проклетия на нещата) Веро-
ятността филия, изпусната върху килима да падне с
намазаната с масло страна надолу е право пропорци-
онална на цената на килима.

ЗАКОН НА ШАГАЛ ЗА ЧАСОВНИЦИТЕ
Който има часовник, знае колко е часът. Който има
два часовника, никога не е сигурен в това.

ЗАКОН НА УАЙЛЪР
Не съществува неизпълнима работа за онзи, който
няма да я свърши лично.

ЗАКОН НА СКОТ
Не е важно, че нещо се развива неправилно. Важно-
то е то да изглежда добре.

ПОСТУЛАТ НА ПАРДО
Всичко хубаво в живота или е забранено, или е не-
морално, или от него се дебелее.


10

ЗАКОН НА ВАЙНЪР ЗА ТАКСИТО
Ако няколко репортери от различни издания бързат
към мястото на събитието с такси, сметката плаща
онзи, който седи най-близко до шофьора.
Допълнение на Дойл
Независимо кой е платил сметката, всички репорте-
ри от таксито отчитат сумата в своите редакции.

ЗАКОН НА УАЙТ
Колкото по-скоро и в по-големи подробности научим
една лоша новина, толкова по-добре.

ЗАКОН НА МИТО
По-добре ужасен край, отколкото ужас без край.

СУБЕКТИВНО УСЛОВИЕ НА ТУРКОВИЦ
Понякога и на човекоядеца му идва до гуша от хо-
рата.


ЗАКОН НА ДЖОНС
Ако някой се усмихва, когато нещата не вървят,
значи е намислил върху кого да стовари вината.

ЗАКОН НА АЙЛС
Винаги има по-лесен начин да се направи нещо.

УНИВЕРСАЛЕН СЪВЕТ НА ЕСАР
Не правете това !

11
ПРАВИЛО НA ЕЛ
------------------
1.Шефът има право!

2.Шефът винаги има право!

3.Ако случайно няма право-виж т.1 и 2

4.Шефът не спи, той почива.

5.Шефът не яде, той се подкрепва.

6.Шефът не пие, той дегустира.

7.Шефът не закъснява, бил е задържан.

8.Шефът никога не напуска работното
си място, неговото присъствие е било
необходимо другаде.

9.Шефът не чете вестници, той се
информира.

10.Шефът не интимничи със секретарката
си, той я възпитава.

11.Всеки, който е влязъл в кабинета на
шефа със свои идеи, трябва да излезе
с идеите на шефа.

12.Шефът мисли вместо всички!

13.Колкото повече се мисли за шефа,
толкова по- лесно се прави кариера.

Шефът е Ш Е Ф !!!

(Колкото и да Ви е неприятно това!)

_________________
Върнете се в началото Go down
Вижте профила на потребителя http://dimi-site.hit.bg/
 
Законите на Мърфи и други
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Permissions in this forum:Не Можете да отговаряте на темите
 :: Начало :: Смех-
Идете на: